Біологія

Дистанційне навчання  12.05 – 29.05.2020р

                            Біологія            вчитель Дяченко Н.Д.

УВАГА! Всі роботи з тестами, повідомлення, реферати, проекти,  презентації  потрібно надіслати  на  електронну пошту diachenkonataliya@yandex.ua, фото  виконаних у зошитах  практичних і лабораторних  робіт, лабораторних досліджень, опорних схем, заповнених табличок  - на вайбер 0964052302

 

 

Клас

Зміст

Посилання

 

 

5

Людина – частинка природи. Екологічні проблеми

Прочитати§45відео урок

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=2

378331303253184205&text=Людина

%20частинка%20природи%206%20кл%20віде

о%20урок&path=wizard&parent-reqid=1589351

222934192-1130272683213775263700295-producti

on-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1589351232.1

 

 

 

Навчальний проект» Смітити не можна переробляти»

Прочитати §46 презентація обов’язково виконати

https://naurok.com.ua/prezentaciya-navchalniy-proekt-na-

temu-smititi-ne-mozhna---pereroblyati-95218.html

 

 

 Червона книга. Практична робота №2.Складання Червоної книги своєї місцевості

Прочитати §47

https://vseosvita.ua/library/distancijnij-urok-po-temi-p

rakticna-robota-skladanna-cervonoi-knigi-svoei-miscevo

sti-276048.html

обов’язково виконати

 

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі

Прочитати §48

https://naurok.com.ua/urochniy-e-kontent-internet-paket

-uroku-5-klas-prirodoznavstvo-tema-zapovidniki-zakazni

ki-nacionalni-parki-ta-hne-znachennya-51449.html

 

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань і умінь з теми  « Людина на планеті Земля»

Повторити §45 – 48 тести виконати обов’язково

https://vseosvita.ua/library/riznorivnevi-zavdanna-z-prir

odoznavstva-5-klas-tema-ludina-na-planeti-zemla-87579.html

 

6

Контрольна робота за темою

 « Різноманітність рослин. Гриби»

 

 

Різнорівнева тематична контрольна робота сайт школи

 

 

Лишайники – симбіотичні організми

https://www.youtube.com/watch?v=SK2RWOO4ERY

Відео урок

Прочитати §54

 

Будова  організмів. Клітина, тканини, органи

Повторити §5 – 10, 22, 23  тести виконати обов’язково

  http://bio.sumy.ua/2017/10/15/тестові-завданн

я-з-теми-клітина-6-клас

 

Будова організмів. Прокаріоти

Повторити §11 -14. відео урок https://www.youtub

e.com/watch?v=-0aGkfcJync

Тести https://naurok.com.ua/test/bakteri-15701.html

https://naurok.com.ua/test/bakteri-15701.html

 

Органи квіткової рослини

Повторити §20 – 36 відео урок

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16761785293

600508878&parent-reqid=1589272927066864-674308

818190957602500291-production-app-host-man-web-

yp-307&path=wizard&text=тести+Органи+квіткової+рослини

 

Процеси життєдіяльності рослин

Повторити §21,29,31,33

Відео урок

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=162622688235

14274692&text=основні%20про

цеси%20життждіяльності%20рослин%20відеоурок&

path=wizard&parent-reqid=1589273299968513-1443770

191563238065300287-production-app-host-vla-web-yp-3

06&redircnt=1589273307.1

Співіснування організмів

Прочитати §59 Зробити схему взаємоз’язків

 

 

Організми і екосистеми

Прочитати §60

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-dl

ya-7-klasu-po-temi-lancyugi-zhivlennya-krugoobig-i-p

otik-energi-v-ekosiste

 

Вплив людини та її діяльності на  екосистеми. Екологічна етика

Прочитати §61

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=7399534576304

696924&text=вплив%20людини

%20та%20її%20діяльності%20на%20організми&path=

wizard&parent-reqid=1589275180343961-9184338670

45575706500299-production-app-host-sas-web-yp-177

&redircnt=1589275192.1

 

 

 

 

Червона книга України. Тварини

 §62 Міні – проект « Заповідні території» стор. 269

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=18370661851

600154922&text=Відеоурок%20

Червона%20книга%20України%20.%20Тварини&pat

h=wizard&parent-reqid=1589275849324082-2258749561

99837029800287-production-app-host-vla-web-yp-78&red

ircnt=1589275871.1

 

Узагальнення знань з теми

 « Організми і середовище існування»

Повторити §57 – 62 тести виконати обов’язково

http://kvs2110.at.ua/index/uzagalnennja_temi_organizmi_i

_seredovishhe_isnuvannja/0-667

8

Будова і функції репродуктивної системи

Прочитати §62 діяльність стор.274 виконати https://w

ww.youtube.com/watch?v=kj4FeTE1vXo

Відео урок

 

 

Статеві клітини. Менструальний цикл.

Прочитати §63діяльність стор. 278 виконати

Відео урок

https://www.youtube.com/watch?v=F0xwXFcYee4

 

 

 Запліднення. Вагітність. Ембріональний розвиток

Прочитати §64  діяльність стор.282 виконати

https://www.youtube.com/watch?v=F0xwXFcYee4

 

Постембріональний розвиток.

Прочитати §65 відео урок

https://www.youtube.com/results?search_query=постембріональ

ний+розвиток+8+клас+біологія

 

Узагальнення і систематизація знань з теми « Розмноження та розвиток  людини»

Тести виконати

https://naurok.com.ua/test/rozmnozhennya-ta-rozvito

k-lyudini-174459.html

 

 

 

9

Поняття про селекцію

Одомашнення тварин. Методи селекції

Прочитати §50

 

 

 

 

Огляд традиційних біотехнологій.  Основи генетичної та клітинної інженерії

Прочитати §51,52

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ponatta-pro-selek

ciu-metodi-selekcii-roslin-ta-tvarin9-klas-biologia-256574.html l      презентація

 

 

Генетично модифіковані організми

Прочитати §52 відео урок

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=35081640848

85571850&text=генетично%20мо

дифіковані%20організми%209%20клас%20відеоурок

&path=wizard&parent-reqid=1589277139669560-421400

259624431826800243-production-app-host-vla-web-yp-92

&redircnt=1589277146.1

 

 

Клітинна інженерія

Прочитати §53 відео урок

https://yandex.ua/video/search?text=генна+і+клітинна+інженерія

+9+клас+відеоурок

 

 

Узагальнення знань з теми

 « Біологія як основа  біотехнології і медицини»

Повторити §50 - 54

Тести https://naurok.com.ua/test/biologiya-yak-osnova-bi

otehnologi-ta-medicini-9-klas-406326.html и §54

Зробити в зошиті

 

10

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

Прочитати §44

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=2502377857155

362266&reqid=1589277605548929-1480698124132258

969600109-vla1-4143&suggest_reqid=7254835801560081

160094070835

69262&text=Сучасні+перспективи+розвитку+репроду

ктивної+медицини+відеоурок             відео урок

 

 

 

Контрольна робота за темою

« Спадковість та мінливість. Репродукція та ембріональний  розвиток»

 Різнорівнева тематична контрольна робота на сайті школи

 

Етапи ембріонального розвитку

Прочитати §50

 

Постембріональний розвиток. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини

Прочитати §52

https://www.youtube.com/watch?v=uSbaA3xr_F0

 

Принципи біоетики

Прочитати стор.190 презентація

https://svitppt.com.ua/biologiya/bioetika.html

 

 

Узагальнення знань з теми

« Репродукція та розвиток»

Повторити §42 – 52 тести

https://vseosvita.ua/test/kontrolnyi-test-z-temy-repro

duktsiia-ta-rozvytok-44476.html

 

11

Навчальний проект « Особиста програма зміцнення здоров’я»

 https://vseosvita.ua/library/navcalnij-proekt-osobist

a-programa-zmicnenna-zdorova-188983.html

 

 

Контрольна робота за темою «Застосування результатів біодосліджень. Біологічні основи здорового способу життя»

Різнорівнева тематична контрольна робота за завданнями, викладеними  вчителем

 

 

Захист проекту « Особиста програма зміцнення здоров’я»

Повторити §18 - 24

 

Узагальнення і систематизація знань. Самоконтроль

 Тести виконати в зошиті і прозвітувати

https://vseosvita.ua/library/uzagalnenna-znan-z-temi-bio

logicni-osnovi-zdorovogo-sposobu-zitta-11-klas-188730.html

 

Адаптації як універсальні властивості біологічних систем

Тести виконати в зошиті і прозвітувати

https://naurok.com.ua/test/adaptaciya-yak-zagalna-vlasti

vist-biosistem-258036.html

 

Раціональне природокористування

Тести виконати в зошиті і прозвітувати

https://naurok.com.ua/test/staliy-rozvitok-ta-racionalne-priro

dokoristuvannya-25358.html

 

Дистанційне навчання ( 27.04 – 11.05.2020р)

                                 Біологія            вчитель Дяченко Н.Д.

УВАГА! Всі роботи з тестами, повідомлення, реферати, проекти,  презентації  потрібно надіслати  на  електронну пошту diachenkonataliya@yandex.ua, фото  виконаних у зошитах  практичних і лабораторних  робіт, лабораторних досліджень, опорних схем, заповнених табличок  - на вайбер 0964052302

 

Клас

Зміст

Посилання

 

 

5

Грунт як середовище життя, його мешканці

Прочитати  §42, презентація

https://naurok.co§m.ua/prezentaciya-gruntove-seredovische-ta-pristosuvannya-organizmiv-do-zhittya-u-nomu-26962.html

 

 

Чинники живої природи. Співіснування організмів

Прочитати  §43. презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vpliv-na-organizmi-chinnikiv-zhivo-prirodi-vzaemozv-yazki-mizh-organizmami-spivisnuvannya-organizmiv-22448.html

 

 

 

Екосистеми. Практичне заняття №12. Ознайомлення з найпоширенішими отруйними видами рослин, тварин, грибів

Прочитати  §44, повторити §33 – 44, підготовка до контрольної роботи

 

 

 

Контрольна робота

Завдання на сайті школи « Підсумкове оцінювання» будуть виставлені 07.05 в 09.00  прозвітувати до 14.00 07.05

 

 

Людина – частина природи

Прочитати  §45

 

 

6

 

 

Лишайники

http://8next.com/botan/5720-botan_703.html

Прочитати  §54

 

 

Цвілеві гриби і дріжджі.

 

 

Прочитати  §52

Презентація

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cvilevi-gribi-257017.html

 

 

Гриби паразити

Прочитати §53

Презентація https://naurok.com.ua/prezentaciya-gribi---paraziti-17339.html

 

Значення грибів у природі і житті людини

Повторити§47 – 54 підготовка до контрольної роботи

7

Узагальнення і систематизація знань з теми « Поведінка тварин»

Повторити§47 – 56 підготовка до контрольної роботи

 

Контрольна робота з  теми

« Поведінка тварин»

Завдання на сайті школи « Підсумкове оцінювання» будуть виставлені 29.04 в 09.00 прозвітувати до 14.00. 29.04

 

 

Організми і чинники неживої природи

Прочитати §58 презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vpliv-na-organizmi-chinnikiv-zhivo-prirodi-vzaemozv-yazki-mizh-organizmami-spivisnuvannya-organizmiv-22448.html

 

Взаємозв’язки між організмами – біотичні чинники.

 

Прочитати §59, діяльність стор.256. Навчаємось пізнавати. Приклад: турнір жуків – оленів – конкуренція.

 

 Організми і екосистеми.

Ланцюги  живлення.

 

Прочитати §60.Діяльність стор. 261.

lhttps://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-dlya-7-klasu-po-temi-lancyugi-zhivlennya-krugoobig-i-potik-energi-v-ekosistemi-31871.html

8

Сон. Біологічні ритми

Прочитати §54, повторити § 41 – 54, підготовка до контрольної роботи

https://naurok.com.ua/prezentaciya-son-bioritmi-96447.html

 

 

Контрольна робота з теми

« Зв’язок організму  з навколишнім середовищем. Вища нервова діяльність

Завдання на сайті школи « Підсумкове оцінювання» будуть виставлені 29.04 в 09.00 прозвітувати до 14.00. 29.04

 

Ендокринна система. Залози  внутрішньої і змішаної секреції

Прочитати §56,57https://ihealth.in.ua/endokrinologiya/zalozi-vnytrishnoyi-sekreciyi-ludini-tablicia-gormoniv-ta-fynkciyi.html

Таблицю записати в зошит

 

Захворювання ендокринної системи, їх профілактика

Прочитати §58,61

https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/endokrynni-zahvoryuvannya-lyudyny-18180/

 

Будова і функції репродуктивної системи

Прочитати §62, презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-reproduktivna-sistema-lyudini-176253.html

 

 

 

Біосфера як цілісна система.

Функції живої речовини.

Прочитати §47.

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-yak-cilisna-sistema-chastina-i-biologiya-9-klas-175736.html

 

 

Захист і збереження біосфери

 

Прочитати §48,49.

 

Дослідницький проект

 « Виявлення рівня антропогенного забруднення в екосистемах своєї місцевості»

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-viavlenna-rivna-antropogennogo-ta-tehnogennogo-vplivu-v-ekosistemah-svoei-miscevosti-6218.html

або стор. 216,  повторити §41 -49 підготовка до контрольної роботи

 

Контрольна робота за темою

« Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи»

Завдання на сайті школи « Підсумкове оцінювання» будуть виставлені 07.05  в 09.00 прозвітувати до 14.00. 07.05

 

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин

Прочитати §50, презентація

https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/osnovni-ponyattya-pro-selekciyi-organizmiv-8041/

10

Порушення клітинного циклу та їх наслідки. Онкохвороби

Прочитати §48 презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tema-prichini-porushennya-klitinnogo-ciklu-ta-hni-naslidki-161516.html

 

Статеві клітини. Запліднення. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота №3. Вивчення будови статевих клітин людини

 

Прочитати §49.

 

 

Інструктивна картка стор.189  або https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-doslidzhennya-budovi-statevih-klitin-lyudini-109169.html

 

 

Етапи ембріонального розвитку у людини. Явище ембріональної індукції.

 

Прочитати §50,51 презентація https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/indyvidualnyj-rozvytok-jogo-etapy-embrionalnyj-rozvytok-6297/

 

 

Лабораторна робота №4. Вивчення етапів ембріогенезу

 

Інструктивна картка

https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-vivchennya-etapiv-embriogenezu-109173.html

 

 

 

 

 

 

 

11

Вплив стресових факторів і навколишнього середовища  на організм людини

Прочитати §22 презентація

 https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vpliv-stresovih-faktoriv-na-organizm-ludini-173390.html

 

 

 

Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини

Прочитати §23

https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/profilaktyka-infekcijnyh-zahvoryuvan-14368/

 

 

Практична робота №2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Інстуктивна картка стор.89,  або

https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-2-rozrobka-rekomendaciy-schodo-profilaktiki-zahvoryuvan-136961.html

 Повторити § 42 – 49, Повторити §16 – 23, підготовка до контрольної роботи

 

Контрольна робота за темою

«Застосування результатів біодосліджень. Біологічні основи здорового способу життя»

Завдання на сайті школи « Підсумкове оцінювання» будуть виставлені 07.05  в 09.00 прозвітувати до 14.00. 07.05

 

 

 

 

 

Дистанційне навчання     ( 06.04 – 24.04)

 

Клас

Зміст

Посилання

Примітка

5

Умови життя на планеті Земля. Середовище існування

Прочитати§38, завд. стор.141

 

 

Чинники середовища. Вплив на організм чинників середовища

Прочитати§38,скласти опорну схему

 « Чинники середовища»

написати в зошит

 

Пристосування організмів до періодичних змін

Прочитати§39

Презентація https://naurok.com.ua/preze              ntaciya-na-temu-pristosuvannya-organizmiv-do-periodichnih-zmin-umov-seredovischa-           37024.html

 

 

Наземно -повітряне середовище

Прочитати§40 стор.150 « Сторінка прорододослідника»

дослідити

 

Водне середовище

Прочитати§41презентація

http://www.myshared.ru/slide/1345164/

 

6

Розв’язати тести

Повторити § 38-46         зміст тестів https://naurok.com.ua/testi-biologiya-6-klas-riznomanitnist-roslin-143831.html

прозвітувати

 

Особливості живлення і життєдіяльності грибів

Прочитати § 47 заповнити табличку « Подібність грибів до рослин і тварин»

ознака

рослини

тварини

 

 

 

прозвітувати

 

Особливості будови грибів

Прочитати §48  Лабораторне дослідження №14. Будова шапинкових грибів

 

прозвітувати

 

 Мікроскопічні, цвілеві  і хвороботворні гриби

Прочитати §52,53

 

 

Групи грибів

Прочитати§ 49-51 презентація

lhttps://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-harakteristika-gribiv-6-klas-24432.html

 

 

Практична робота №5 Розпізнавання їстівних і отруйних грибів своєї місцевості

https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-rozpiznavannya-stivnih-ta-otruynih-gribiv-svoe-miscevosti-62385.html

підручник стор. 247

Оформити в робочому зошиті

7

Ієрархія в групі.

Комунікація тварин

Прочитати§54

Проект « Спілкування тварин» створити презентацію

Прозвітувати

 

Використання тваринами знарядь праці.

Прочитати§51

 

 

Еволюція поведінки тварин , її пристосувальне значення

Прочитати§56

 

 

Практична робота №7. Форми поведінки тварин

 Інструктивна картка стор. 209,  відео https://www.youtube.com/watch?v=dTlHkdH4O4M

Оформити в зошиті прозвітувати

 

Розв`язування тестів. Самостійна робота

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-7-klas-biologia-z-temi-povedinka-tvarin-i-variant-131497.html

Зробити у Word і прозвітувати

8

 Безумовні  рефлекси людини. Лабораторне дослідження №12. Визначення реакції зіниць на світло

Прочитати§49

 

 

Інструктивна картка стор.217

 

 

 

 

оформити в зошиті

 

Умовні рефлекси людини

Прочитати §50, заповнити табличку стор.222

 

прозвітувати

 

Мова. Мислення

Прочитати§52

 

 

Свідомість та пам’ять. Лабораторне дослідження №13.Дослідження різних видів пам’яті

Прочитати§53

 

Інструктивна картка стор.233

 

 

Оформити в зошиті

 

 Научіння, розумова діяльність

Прочитати§51

 

9

Самостійна робота. Тести

№6,№7, №8

https://testy-bio.pp.ua/testy9.html

 

 

Середовища існування організмів

Прочитати§44. Створити опорну схему

 

 

Екологічні чинники середовища

Прочитати§44

Презентація https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/ekologichni-chynnyky-12424/

 

 

Екосистема, різноманітність екосистем

Прочитати§45

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-56075.html

 

 

Харчові зв’язки та потоки енергії

Прочитати§46 скласти ланцюги живлення різних екосистем ст..204

 

10

Захист проектів ( один на вибір)

1.Генетичний моніторинг в людських спільнотах

2.Генотерапія та її перспективи

3.Скринінг – програми для новонароджених

Можна у вигляді презентації, реферату, повідомлення.

 

прозвітувати

 

Розв’язування задач  з теми: « Спадковість і мінливість»

Практична робота стор. 155 ( на вибір 5)

прозвітувати

 

 Тести з теми: « Спадковість та мінливість» ( там їх два)

https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-spadkovist-i-minlivist-153838.html

прозвітувати

 

Репродукція як  механізм забезпечення існування видів

Прочитати§42, створити опорну схему « Форми розмноження в природі»

Оформити в зошиті

 

Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація

Прочитати§44,45

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-transplantaciya-tkanin-ta-organiv-u-lyudini-perspektivi-106986.html

 

11

Захист проектів( один на вибір)

- Клонування організмів

- Нанотехнології в біології

- Трансгенні організми

 План складання проекту стор. 200

Можна презентації, реферати, повідомлення

прозвітувати

 

Науки, що вивчають здоров’я людини. Поняття про здоров’я

Прочитати§16 https://naurok.com.ua/prezentaciya-zdoroviy-sposib-zhittya-129793.html  - презентація

 

 

 

Поняття про хвороби

Прочитати§17

 

 

Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами

Прочитати§18 презентація

/https://vsimosvita.com/prezentatsiya-do-uroku-quot-suchasniy-progres-u-borotbi-z-hvorobami-quot-biologiya-11-klas/

 

 

Складові здорового способу життя

Прочитати§23 презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zdoroviy-sposib-zhittya-principi-y-skladovi-131505.html

 

 

Імунітет і його типи. Імунотерапія

Прочитати§21, 22

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-imunokorekciya-imunoterapiya-135974.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА! Всі завдання письмові,презентації, повідомлення надсилати можна на

 вайбер 0964052302, електронну пошту diachenkonataliya@yandex.ua, фейсбук

 

Клас

Зміст уроку

Посилання

 

 

6клас

Екологічні групи рослин

§45 словникова робота, презентація                                                                                    

l

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekologichni-grupi-roslin-24871.html

 

 

Рослинні угрупування. Життєві форми

§45, 46 скласти ланцюг живлення

  Презентація https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-botaniki-6-klasu-roslinni-ugrupovanna-100073.html

 

 

 

Значення рослин для існування  життя  на планеті Земля. Значення рослин для людини

презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-biologi-v-6-mu-klasi-na-temu-znachennya-roslin-dlya-isnuvannya-zhittya-na-planeti-zemlya-ta-dlya-lyudini-14875.html

 

 

 

 

Практична робота №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування

 Підручник стор. 210

Інструктивна картка

 

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-biologi-u-6-klasi-do-temi-vibir-kimnatnih-roslin-dlya-viroschuvannya-v-pevnih-umovah-114601.html

 

 

Опрацювати тести

l

https://naurok.com.ua/testi-biologiya-6-klas-riznomanitnist-roslin-143831.html

 

7 клас

Репродуктивна поведінка тварин, турбота про потомство

§53      презентація

http://pti.kiev.ua/

 

 

Територіальна поведінка

§ 55презентація

https://thexvid.com/video/

 

 

Розумова поведінка

§51         

http://pti.kiev.ua/

 

 

Типи угрупувань за Лоренцем. Соціальна поведінка

§54 відео https://vseosvita.ua/library/spilnoti-tvarin-proekt

 

 

 

 

Опрацювати тести по темі

 « Поведінка тварин»

Підручник  стор.244

9 клас

Основи еволюційної філогенії та систематики

§41

 

Основні групи організмів : бактерії, археї, еукаріоти

§42

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prokariotichni

 

 

 

Неклітинні форми життя  Віруси

§42

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-virusi

 

 

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів

§43 вивчити основні таксони царства Рослини і Тварини

 

Самоконтроль знань з теми « Біорізноманіття

Стор.191

10 клас

Особливості генофонду людських спільнот  та чинники, які впливають на їх формування

§38 презентація

 

http://pti.kiev.ua/prezent/prez11/30-prezentacija-genetika-ljudini

 

 

 

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини із спадковою схильністю

§39 Вибрати один із трьох проектів і підготувати

1.Проект « Генотерапія та її перспективи» стор.152

 

 

Методи  діагностики спадкових  хвороб. Медико генетичне консультування

§40  2. Навчальний проект « Скринінг – програми для новонароджених»

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/

 

 

 

Лікування та профілактика спадкових хвороб людини

§41 3. Навчальний проект « Генетичний моніторинг в людських популяціях»

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetichniy-monitoring

 

 

Розв`язування задач  стор.155

стор.155

 

11 клас

М.І.Вавілов. Центри  походження культурних рослин. Закон гомологічних рядів

§43 презентація

 

https://naurok.com.ua/

 

 

 

 

 

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції

§55, 56

 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини

 

§45,47

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-osoblivosti-geneticnoi-ta-klitinnoi-inzenerii-14374.html

 

 

 

 

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки

 

§ 44, 46  Вибрати одну тему  і підготувати  проект: стор. 200

- Клонування організмів

- Нанотехнології в біології

- Трансгенні організми

 

Поняття про біологічну небезпеку,

Біологічний тероризм та біологічний захист

§49 тести стор.207

8 клас

Сенсорні системи смаку, нюху

§45 l

https://svitppt.com.ua/biologiya/sensorni-sistemi-smaku-i-nyuhu.html

 

 

Сенсорні системи  дотику, температури, болю

§47

/

https://biology-informatics.pp.ua/2015/01/prezentaciya-sensorni-sistemi-rivnovagi-dotiku-ruxu-temperaturi-bolyu/

 

 

Сенсорні системи рівноваги, руху

 

§46

https://biology-informatics.pp.ua/2015/01/prezentaciya-sensorni-sistemi-rivnovagi-dotiku-ruxu-temperaturi-bolyu/

 

 

Узагальнення знань з теми « Сенсорні системи» Тести

 

 Повторити §41- 47 тести

 

https://biologiya9.io.ua/s397942/sensorni_sistemi._tematichna

 

 

Поняття про вищу нервову діяльність

§48Дослідницький практикум ст.213 Визначення типу нервової системи і темпераменту

5 клас

Навчальний проект: Вирощування найвищої бобової рослини

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGCEQY9MsuM

 

 

Різноманітність організмів. Тварини

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-prirodoznavstvo-5-klas-riznomanitnist-organizmiv-tvarini-216068.html

 

§35

 

Різноманітність організмів. Гриби

 

§36

https://svitppt.com.ua/biologiya/riznomanitnist-gribiv.html

 

 

 

Практичне заняття №11. Визначення найбільш поширених в Україні рослин, тварин, грибів

Стор.133 оформити звіт у робочому зошиті

 

Різноманітність організмів. Бактерії

§37

https://svitppt.com.ua/