Хімія

 

 

клас

тема

завдання

Термін                 виконання

7клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні проекти

1)Значення води і розчинів у природі і житті

 людини.2) Кислотні дощі. 3)Проблема чистої води. 4)Охорона водойм від забруднення. 5) Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

. Захист навчальних проектів

 

Параграф 25 ,дати відповідь на1-7 завдання. Робота- 12 балів

Повторити визначення

13-20.05

 

 

 

Роботу подати до 25.05.

Підсумковий урок  повторення і узагальнення вивченого матеріалу.Тематичне і семестрове оцінювання

 

 

27.05

 

 

 

 

8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за хімічними рівнянями об’єму,кількості  маси реагентів та продуктів реакції

 

 

Параграф 28 вправи214-218

 

Повторити «Основні класи неорганічних речовин»

 

 

 

 

13.05

 

 

 

Контроль на робота №2..Тема:Основні класи неорганічних сполук та генетичні перетворення.

 

 

Параграф 28, вправи219 -222

 

 

15.05

 

 

 

Практична робота№2 Розвязання експериментальних задач.

 

 Виконати  другий варіант

Роботу подати на перевірку

20.05

.

 

 

Поширеність у природі та використання оксидів, основ, кислот, солей Вплив їх на здоровя людини.

 

Параграф27.29

 

22.05

 

 

 

 

Урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок.  Тематичне та   семестрове оцінювання.

 

 

 

 

 

27.05

 

 

 

 

 

9 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль  хімії в житті  суспільства багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозвязки між речовинами та їх взаємоперетворення                                

 

 

Параграф37.

Завдання 268-276,кожне завдання – 1 бал, робите,що можете.

 

 

 

13.05

 

 

 

 

Місце хімії серед наук про природу,її значення для розуміння науковоі картини світу

 

 

Підготувати науковий проект: «:Екологічна ситуація в моїй  місцевості»

 

 

 

15.05

 

 

 

Місце хімії серед наук про природу її значення для забезпечення сталого розвитку людства Захист проектів

 

 

Підготувати науковий проект:

 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

 

 

20.05

 

 

 

 

Хімічна наука і виробництво в Україні

Розвязування задач

 

Параграф38.

Підготувати науковий проект: «Видатні вітчизняні хіміки як учені і особистості»

 

22.05

 

 

 

Повторення Складання рівнянь окисно-відновних реакцій,іонних рівнянь

 

 

Проглянути словник термінів

 

 

 

27.05

 

 

 

Систематизація, аналіз і корекція знань учнів курсу хімії 9 класу.Семестрове оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

29.05.

 

 

10клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11клас

 

Захист н.проектів: «Найважливішіхімічні виробництва органічної хімії в Україні»

«Доцільність та шкідливіст біологічно активних добавок»

 

Параграф 36 завдання 262- 265.відповідді до 20.05.

 

 

13.05

 

 

 

Роль органічної хімії у ровязанні сировинної енергетичної,продовольчої проблем, створення нових  матеріалів.

 

 

 

Відповідді до 25.05Параграф 37. завдання266-270

 

 

 

15.05.

 

 

Генетичні зв’язки органічних речовин

 

Навести приклади генетичних перетворень орг.. речовин .одне перетворення- 1 бал

 

20.05

Повторення теми: « Органічні сполуки .Розвязування експериментальних задач

 

  Вам видано  три побирки  з речовинами:крохмаль,гліцерин, анілін без підпису.Скласти план визначення кожної речовини

 

22.05.

 

 

Корекція і аналіз знань учнів по темі:»Органічні сполуки»

 

Ст..40 розвязати задачі44-47  оцінка-12 балів

 

27.05

 

 

 

 Підведення підсумків, тематичне і семестрове оцінювання

 

 

Підготувати есе «Роль хімії у моєму житті»

 

Узагальнення: роль хімії у

 

вирішенні сучасних глобальних проблем людства

 

Повторення.Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

 

Повторення і узагальнення відомостей з підтеми 3 теми 4 Неорганічні речовини і їх властивості

 

Біологічне значення мінеральних добрив.

 

Підведення підсумків.Тематичне .семестрове оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параграфи41-46.Інтернет джерела.

 

 

Параграф 39   вправи1-3

 

 

 

 

Стор. 184-185.Проект: Запобігання впливу нітратів на організм людини

 

 

 

 

Параграф 37.Повідомлення

29.05

 

 

 

 

 

13.05

 

 

15.05

 

 

 

 

20.05

 

 

 

 

22.05.

 

 

 

 

 

 

27.05.

 

 

 

 

 

29.05.

 

Індивідуальний план роботи  «Дистанційне навчання»                                                          ХІМІЯ

клас

тема

завдання

Термін                 виконання

7клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні проекти

1)Значення води і розчинів у природі і житті

 людини.2) Кислотні дощі. 3)Проблема чистої води. 4)Охорона водойм від забруднення. 5) Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

. Захист навчальних проектів

 

Параграф 25 ,дати відповідь на1-7 завдання. Робота- 12 балів

Повторити визначення

13-20.05

 

 

 

Роботу подати до 25.05.

Підсумковий урок  повторення і узагальнення вивченого матеріалу.Тематичне і семестрове оцінювання

 

 

27.05

 

 

 

 

8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за хімічними рівнянями об’єму,кількості  маси реагентів та продуктів реакції

 

 

Параграф 28 вправи214-218

 

Повторити «Основні класи неорганічних речовин»

 

 

 

 

 

 

13.05

 

 

 

Контроль на робота №2..Тема:Основні класи неорганічних сполук та генетичні перетворення.

 

 

Параграф 28, вправи219 -222

 

 

15.05

 

 

 

Практична робота№2 Розвязання експериментальних задач.

 

 Виконати  другий варіант

Роботу подати на перевірку

20.05

.

 

 

Поширеність у природі та використання оксидів, основ, кислот, солей Вплив їх на здоровя людини.

 

Параграф27.29

 

22.05

 

 

 

 

Урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок.  Тематичне та   семестрове оцінювання.

 

 

 

 

 

27.05

 

 

 

 

9 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль  хімії в житті  суспільства багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозвязки між речовинами та їх взаємоперетворення                                 

 

 

Параграф37.

Завдання 268-276,кожне завдання – 1 бал, робите,що можете.

 

 

 

13.05

 

 

 

 

Місце хімії серед наук про природу,її значення для розуміння науковоі картини світу

 

 

Підготувати науковий проект: «:Екологічна ситуація в моїй  місцевості»

 

 

 

15.05

 

 

 

Місце хімії серед наук про природу її значення для забезпечення сталого розвитку людства Захист проектів

 

 

Підготувати науковий проект:

 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

 

 

20.05

 

 

 

 

Хімічна наука і виробництво в Україні

Розвязування задач

 

Параграф38.

Підготувати науковий проект: «Видатні вітчизняні хіміки як учені і особистості»

 

22.05

 

 

 

Повторення Складання рівнянь окисно-відновних реакцій,іонних рівнянь

 

 

Проглянути словник термінів

 

 

 

27.05

 

 

 

Систематизація, аналіз і корекція знань учнів курсу хімії 9 класу.Семестрове оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

29.05.

 

 

10клас

 

Захист н.проектів: «Найважливішіхімічні виробництва органічної хімії в Україні»

«Доцільність та шкідливіст біологічно активних добавок»

 

Параграф 36 завдання 262- 265.відповідді до 20.05.

 

 

13.05

 

 

 

Роль органічної хімії у ровязанні сировинної енергетичної,продовольчої проблем, створення нових  матеріалів.

 

 

 

Відповідді до 25.05Параграф 37. завдання266-270

 

 

 

15.05.

 

 

Генетичні зв’язки органічних речовин

 

Навести приклади генетичних перетворень орг.. речовин .одне перетворення- 1 бал

 

20.05

Повторення теми: « Органічні сполуки .Розвязування експериментальних задач

 

  Вам видано  три побирки  з речовинами:крохмаль,гліцерин, анілін без підпису.Скласти план визначення кожної речовини

 

22.05.

 

 

Корекція і аналіз знань учнів по темі:»Органічні сполуки»

 

Ст..40 розвязати задачі44-47  оцінка-12 балів

 

27.05

 

 

 

 Підведення підсумків, тематичне і семестрове оцінювання

 

29.05

 

 

 

Індивідуальний   план роботи  «Дистанційне навчання»                                                          ХІМІЯ

    (27.04-11.05 )     Вчитель  Рогульська О.І. УВАГА: Всі виконані у зошиті самостійні практичні роботи  присилайте на вайбер 0965257648

Клас

тема

завдання

термін виконання

7 клас

Взаємодія води з оксидами . Поняття про  гідрати оксидів: кислоти й основи Поняття про індикатори                         

Параграф 24.

Вправи:1-3 по  1 балу,4-5-по 2 бали,6-8-по 3 бали,подати як самостійну роботу на VIBER

29.04

Підсумкова контрольна   робота №2

Текст буде

06.05

Навчальні проекти

1)Значення води і розчинів у природі і житті

 людини.2) Кислотні дощі. 3)Проблема чистої води. 4)Охорона водойм від забруднення. 5) Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Готуєте  проекти на задані теми

 

 

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

8 клас

Практична робота  № 1.

Дослідження властивостей основних класів   неорганічних сполук

Оформити  2-ий варіант 10 балів

29.04

Генетичний  зв'язок  між класами неорганічних сполук

Параграф37-38.Вправи:304- 1 бал,306-1,5 бала, 307- 1бал,308- 3 бали, 309- 2 бали, 310- 4 али

06.05-08.05

Розрахунки за хімічним рівняннями маси,об’єму,кількості речовини реагентів та продуктів реакції

 

 

13.05

 

 

 

 

 

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

9 клас

Практична робота №5.Виявлення органічних сполук у харчових продуктах   

Ст. 191 досліди можна проробити в дома, опишіть, що будете спостерігати

 

29.04

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Завдання будуть

 

06.05

Роль  хімії в житті  суспільства багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозвязки між речовинами та їх взаємоперетворення                                

 

 

 

13.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

10 клас

Вплив полімерних   матеріалів на здоровя людини і довкілля Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства

Параграф;31-33

Вправи;234-239  8 балів

29.04

 Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування

Параграф34 впр.248-250

 06.05

Звязки між класами органічних речовин. Загальне поняття про біологічно активні речовини(вітаміни, ферменти)

Параграф 35.Самостійна робота:Вправи254-260      12 балів

08.05

 

13.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

 

11 клас

Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми та сировинної проблеми

Параграф43-45 охарактеризувати екологічну проблему України .

Ст..201 впр.3-7

06.05

VIBER

 

Підготувати навчальний проект:№15:Вирішення проблеми утилізації  різних видів електричних ламп.

 

 

 

«Зелена хімія: сучсні завдання перед хімічною технологією.

Параграф 46 впр.1-6

08.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний   план роботи  «Дистанційне навчання»                                                          ХІМІЯ

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

7 клас

Вода-розчинник. Розчин і його компоненти.

Параграф23.Вправи 1-4. Виконати  і описати домашній експеримент( завдання в підручнику)

10.04

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

 

Параграф 23.Навчитись визначати маси розчиненої речовини і масу води у заданій  масі розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

 

17.04

Обчислення масової частки розчиненої

Вправи 4-7

 

24.04

 

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

8 клас

Фізичні властивості основ

Параграф29

 

08.04

Хімічні властивості лугів:дія на індикатори,взаємодія з кислотами,кислотними оксидами,солями.

Парагаф29.вправи227-229

Виконати як самостійну роботу. подати на перевірку

 

10.04

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання Заходи безпеки підчас роботи з лугами.

Параграф29. Написати рівняння реакцій отримання лугів різними  способами

Впр.225-226

 

15.04

Хімічні властивості

амфотерних гідроксидів:взаємодія з кислотами, лугами(в розчині, при сплавлянні)                 

Параграф31 дописати схеми впр246-247

 

 

17.04

Фізичні властивості                                         

середніх солей

Параграф32 вп253

22.04

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами

Параграф 32 впр.254-257.відповіді подайте на перевірку

 

24.04

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

9 клас

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості,поширення і утворення в природі.

Параграф 31 впр 229-232 розв’язати задачі,подати на перевірку.12 балів.

08.04

Крохмаль і целюлоза-природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль

Лабораторні досліди №12.№13 №14

Параграф 32. знати якісні реакції на вуглеводи

Домашній експеримент :виявлення крохмалю  борошні хлібові, вареній картоплі сирові

10.04

Застосування вуглеводнів,їх біологічна роль.

Параграф32-32

Підготувати проекти:№15  Дослідження хімічного складу їжі.  

 №16 Дослідження складу жувальної гумки хімічного

15.04

Поняття про   амінокислоти

Параграф33

Впр.210.213.214.

17.04

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль білків і амінокислот.

Параграф 33впр.216-220

 

22.04

Значення природних і синтетичних органічних сполук Захист довкілля від стійких  органічних забруднень

Підготувати навчальні проекти: №18-Друге життя паперу

№19-Джерела органічного забруднення  території громади

24.04

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

10 клас

Хімічні властивості  амінооцтової кислоти. Пептиди.

Параграф28 виконати завдання 209-210,213-214.

Подати на перевірку 10 балів

08.04

Білки як високомолекулярні сполуки. хімічні властивості білків

Параграф29 знати якісні реакції на білки

10.04

Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок з теми

Повторити параграфи 31-34.

15.04

Контрольна  робота   №2          

1) Дано розчини:анілін, амінокислота,  глюкоза  Скласти план розпізнання речовин за допомогою якісних реакцій.       2) Дописати рівняння реакцій:                                    а) анілін + кисень-                     б) анілін + бром-

в)нітробензен + водень-

3)  Яку масу амінооцтової кислоти потрібно розчинити в 100 мл. Води,щоб виготовити розчин з масовою часткою сполуки 16,7%?

17.04

Синтетичні високомолекулярні сполуки. Полімери. Реакціі полімеризації та поліконденсації.

Параграф30 -31

Впр.226.228.237.239

 

22.04

Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання

Параграф33впр.242.244-за матеріалами інтернету підготувати повідомлення

24.04

 

 

Клас

тема

завдання

термін виконання

11 клас

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Параграф40 . .

Дати відповідь на 15 завдання

 

08.04

Пактична робота №2 Генетичні зв’язки між  неорганічними речовинами

Дати письмову відповідь на завдання практичної роботи

Подати на перевірку

10.04

Контрольна  робота   №2    

1) Обчислити маси алюмінію, ферум (ІІ)  і (ІІІ) ОКСИДІВ ЩО вступили в реакцію АЛЮМОТЕРМІЇ,ЯКЩО ВІДНОВИЛОСЬ ЗАЛІЗО МАСОЮ  8,96 Г

2)Сладіть рівняння реакцій за схемою:кальцій карбід- ацетилен-етен- хлоретен- етанол- оцтова кислота –етановий естер мурашинної кислоти

3)Здійснити перетворення: ферум(ІІ) оксид- ферум(ІІ) хлорид- ферум(ІІ) гідроксид- ферум(ІІ) оксид- ферум

4) Удвох пробірках без написів містяться розчини натрій ортофосфату і ферум(ІІ) хлориду Як експериментально визначити кожну із солей?

15.04

Роль хімії у створенні нових матеріалів,розвитку нових напрямків технологій.

Підготувати навч. Проекти. Параграф 41 вправи 5-7

17.04

Роль хімії у  розв’язанні продовольчо-сировинної проблеми                               

Параграф 41 вправи 5-7

Підготувати навч. проект

22.04

Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми сировиннї проблеми

Параграф45. вправа7 охарактеризувати екологічну проблему України .

 

24.04