Наказ про створення комісії протидії булінгу

               Наказ про призначення уповноваженого спеціаліста

для проведення невідкладних заходів

реагування на виявлення фактів

насильства (булінгу)  

 

 

УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ   ОСВІТИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

Н А К А З

 

26.02.2020 р.                                           с. Гранів                                № 13

Про створення комісії та затвердження

плану заходів на запобігання та протидію

булінгу (цькуванню) в установі

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України, щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року  № 2657-VІІІ, листа МОН України від 29.01.2019 року No1/11-881 «Рекомендації  для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та з метою  своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію   булінгу,

Н А К А З У Ю :

1. Призначити заступника директора з виховної роботи  Байду О.І. відповідальною на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:

2.1. Ушенко В.І. – директор школи, голова комісії,

2.2. Байда О.І. - заступник директора з виховної роботи, член  комісії,

2.3. Мущинська В.Ю. – практичний психолог, член комісії,

2.4. Манжос  Н.О. –  педагог-організатор, член комісії,

2.5. Поліщук Н.С. – мед.сестра  школи, член комісії,

2.6. Шевчук Н.З. – класний  керівник,учитель  української  мови  та  літератури, член комісії.

3. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі (додаток 1).

                                                        До 10.03.2020 р.  ЗДВР   Байда О.І.

4. Внести зміни до посадових інструкцій працівників закладу з урахуванням змін, зазначених в останній редакції (18.12.2018р.) Закону України «Про освіту».

                                                           До 10.03.2020 р.  Адміністрація закладу.

5. Інформувати невідкладно директора закладу про випадки булінгу та домашнього насильства.

                                                          Постійно. Працівники закладу.

6. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб (додаток 2).

                                                           До 10.03.2020 р.  ЗДВР   Байда О.І.

6. Затвердити порядок реагування на доведені випадки боулінгу та відповідальність осіб причетних до булінгу (додаток 3)

                                                            До 10.03.2020 р.  ЗДВР   Байда О.І.

7. Розмістити на веб-сайті закладу наступну інформацію:

– правила поведінки здобувачів освіти в  закладі;

– план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі;

– порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб причетних до булінгу;

– корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії булінгу.

                                    До 10.03.2020 р.  ЗДВР   Байда О.І., Мущинська В.Ю.

8. Заступнику директора з виховної роботи Байді О.І., класним

керівникам 1-11 класів, практичному психологу Мущинській В.Ю.

зареєструватись і пройти он-лайн курс «Протидія та попередження  булінгу (цькуванню) в закладах освіти» за посиланням:

https//prometheus.org.ua/courses (розділ «Відкрито реєстрацію»).

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

   Директор школи                                               В.І.Ушенко

 

   Ознайомлені:

                                                        Байда О.І.

                                                        Мущинська В.Ю.

                                                        Манжос Н.О.

 

Додаток 1

План заходів СЗШ  І-ІІІ ступенів  с. Гранів, спрямованих на               запобігання та протидію булінгу

 

№ з/п

Зміст

Терміни виконання

Відповідальні

  1.

Видати  наказ «Про організацію роботи з питань протидії насильству та булінгу»

лютий

2020р.

СЗШ І-ІІІ ступенів  с. Гранів  В.І.Ушенко

2.

Розробити  порядок подання та розгляду заяв, реагування на випадки цькування в закладі

лютий

2020р.

Адміністрація закладу

3.

Внести зміни до посадових інструкцій працівників закладу, з урахуванням змін,зазначених у останній редакції Закону України «Про освіту» (18.12.2020р.)

лютий

2020р.

Адміністрація закладу

4.

Провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо протидії  булінгу (перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті:              Способи розпізнання і захист дитини»; розповсюдження буклетів, поширення інформації на сайті закладу та на сторінці у Facebook

Вересень-жовтень

2020р.

ЗДВР

Байда О.І.,

психолог

Мущинська В.Ю.

       

5.

Опрацювати на засіданні МО класних керівників та класоводів питання: «Профілактика та подолання булінгу в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню»

грудень

 2020р.

ЗДВР

Байда О.І.

7.

Залучати педагогічних працівників,батьків до участі в вебінарах, конференціях та ін. заходах щодо протидії насильству

Протягом року

Адміністрація закладу

8.

Сприяти взаємодії з підрозділами ювенальної поліції, ССД, соц.службами для роз’яснення наслідків противоправної поведінки

Протягом року

ЗДВР

Байда О.І.

9.

Підготувати і провести години спілкування на тему протидії  насильству та булінгу

Протягом року

Кл.керівники,

класоводи

10.

Провести батьківські збори «Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем»

Протягом року

Кл.керівники

11.

Провести круглий стіл «Взаємодія педагогів, батьків, громадськості  з подолання негативних явищ  у дитячому середовищі»

Грудень

 2020р.

Адміністрація закладу

12.

Провести флешмоб «Стоп – булінг!»

вересень 2020р.

Пед.-організатор     Манжос Н.О.

13.

Організувати перегляд відеороликів  з подальшим обговоренням:

«Нік  Вуйчич про булінг у школ», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг» та ін.

Протягом року

кл. керівники

14.

 

Провести години психолога «Я-ти-ми або як спілкуватись без конфліктів» (5-7 кл.)

Квітень

2020р.

Пр.психолог

Мущинська В.Ю.

15.

Залучити до проекту «Мій найкращій друг»учнів 4-х класів

Квітень

2020р.

Пр.психолог

Мущинська В.Ю.

16.

Провести тренінгові заняття «Впевнена поведінка, як засіб протидії насильству» (6-8 кл.)

Травень

2020р.

Пр.психолог

Мущинська В.Ю.

 

        Директор школи                                         В.І.Ушенко

 

 

Додаток    2

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу
в
СЗШ  І-ІІІ ступенів  с. Гранів

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в НВК гімназія №11, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви  .

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

IV. Розгляд заяв

4.1. Отримана ,зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

      Директор школи                                         В.І.Ушенко

 

 

Додаток    3

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу

в СЗШ  І-ІІІ ступенів  с. Гранів

І.  Загальні положення

·         Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу в СЗШ  І-ІІІ ст..с. Гранів , забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

·         Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу

·         Після отримання заяви про випадок булінгу в закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом по закладу.

·         Комісія проводить розслідування випадку булінгу протягом трьох робочих днів.

·         За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії)

З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу під підпис ознайомлюються їх виконавці   та  фіксуються  в  журналі  реєстрації  рішень  комісії  з  булінгу

·         Про результати розгляду заяви про випадок булінгу повідомляють заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).